VH1
June 4th, 2007

Flash animation and illustration for VH1 Latin America.
Animación realizada en Flash e ilustración para VH1 Latinoamérica.